LAPO zkušební laboratoř s.r.o. (Provozovna)

Provozování geotechnické laboratoře a zkušebny. Provádíme zkoušky hutnění zemin (rázové a statické), geotechnické zkoušky zemin, zkoušky betonu a kameniva.

Služby – zkušební laboratoř nabízí v oboru mechaniky betonu, zemin a kameniva níže uvedené služby, ...