Městské muzeum Kadaň

Provoz muzea v budově františkánského kláštera se sbírkami regionálního nerostného bohatství a ukázkami z historie ve dvou expozičních okruzích.

Jana Švermy 474, Kadaň-Kadaň