Aleš Beránek

Nabídka defektoskopie a diagnostiky strojních zařízení ve výškách za pomoci horolezecké techniky.

Brožíkova 911, Kadaň-Kadaň